Zmiany w Zarządzie

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 3 marca, dokonało wyboru nowych władz POLSOR. W skład Zarządu weszli: Marek Pytelewski – Przewodniczący, Marek Pawłowski – V-ce Przewodniczący, Piotr Kara – Skarbnik, Henryk Fosiński i Jan Świć – jako członkowie.

Nowo wybrany przewodniczący Stowarzyszenia powiedział m.in.:

Głównymi celami Stowarzyszenia w tej kadencji będzie kontynuacja rozpoczętych działań oraz proaktywna polityka zajmowania się potencjalnymi problemami i zagrożeniami, jakie mogą stanąć przed naszą branżą i rolnictwem. POLSOR będzie intensyfikował działania w takimi instytucjami, jak ECPA, PSOR, Copa-Cogeca, itp. Dołożymy starań, by głos polskiego biznesu, reprezentującego polskie rolnictwo był dobrze słyszalny w Brukseli i w organach legislacji krajowej. Będziemy pracować w ramach projektu przeciwdziałania wprowadzaniu nielegalnych środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego, aktywnie współdziałać z PIORIN i instytucjami, mającymi wpływ na kształt i funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce. Będziemy brać czynny udział w ograniczeniu wycofania zbyt dużej ilości substancji aktywnych z rynku oraz przy stanowieniu prawa europejskiego i jego transplantacji w kraju. Ponadto POLSOR nadal prowadzić będzie działalność edukacyjno – oświatową oraz promocyjną, reprezentować interesy branży i zajmować się problemami, które dostrzegamy w bliższej i dalszej przyszłości – podkreślił M. Pytelewski.

 


Fot. Przewodniczący Marek Pytelewski

 


Fot. Członkowie POLSOR