Działalność opiniodawczo doradcza

POLSOR jest członkiem Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie od maja 2016 r. i Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Ochrony Roślin i Nasiennictwa od marca 2018 r.