Aktualności

21 lipca br. w Senacie RP Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, w trakcie którego omówiono kwestie dotyczące zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin. Oprócz senatorów z obu komisji w posiedzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji. Delegaci Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR) i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) przedstawili wspólne postulaty dotyczące ukrócenia procederu wprowadzania na polski rynek nielegalnych lub podrobionych środków ochrony roślin.


Więcej informacji

28 maja br. Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa (POLSOR), wspierane przez radcę prawnego, Bożenę Ciosek obradowało w Ożarowie Mazowieckim. Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o podjęciu kolejnych działań dotyczących ukrócenia procederu obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin.


Więcej informacji

23 kwietnia br. w Warszawie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pt. „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, której organizatorem był Instytut Ogrodnictwa (IO) w Skierniewicach.


Więcej informacji

16 kwietnia br. w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR), w którym uczestniczyła także radca prawny Bożena Ciosek. Podejmowane przez POLSOR działania są odpowiedzią na problemy związane z rynkiem środków ochrony roślin (ś.o.r.). W trakcie obrad poruszano aktualne tematy dotyczące między innymi obecności na rynku ś.o.r. produktów nielegalnych. Dyskutowano nad formami przeciwdziałania wnikaniu takich towarów na rynek. Poruszano także kwestie dotyczące handlu równoległego.

 


Więcej informacji

22 stycznia br. w Ożarowie Mazowieckim obradowało Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa (POLSOR; fot. 1). Tematem przewodnim był problem obecności na rynku środków ochrony roślin (ś.o.r.) nielegalnych i podrobionych produktów. Poruszano także kwestie dotyczące weryfikacji stosowania zasad integrowanej ochrony oraz zwrócono uwagę na najnowsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony roślin.


Więcej informacji