Walne Zgromadzenie Członków POLSOR z dnia 15 marca 2017 r.

15 marca 2017 r., w Działowie k. Chełmna, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków POLSOR. Wybrano nowe władze stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Michał Ciszak – Przewodniczący, Marek Pawłowski – V-ce Przewodniczący, Joanna Biczyńska, Rafał Prendke oraz Tomasz Trzmielewski – jako członkowie.

Lista członków wspierających wzbogaciła się o firmy AGRII, WIALAN, POLSKIE SKŁADY ROLNE oraz ATR AGROHANDEL. Dyskutowano o bieżących problemach i zadaniach na kolejny rok.

Kto zna zamiłowanie gospodarza terenu Pana Piotra Madeja do myślistwa, zrozumie z jakim zainteresowaniem uczestnicy spotkania oglądali zgromadzone trofea. Niewiele jest miejsc w kraju, gdzie można w jednym miejscu można obejrzeć tak liczny zbiór, w tym tzw. Wielką piątkę Afryki, czyli słonia, nosorożca, lwa, bawoła i lamparta.