Aktualności

POLSOR jest członkiem Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie od maja 2016 r. i Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Ochrony Roślin i Nasiennictwa od marca 2018 r.


Więcej informacji

15 marca 2017 r., w Działowie k. Chełmna, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków POLSOR. Wybrano nowe władze stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Michał Ciszak – Przewodniczący, Marek Pawłowski – V-ce Przewodniczący, Joanna Biczyńska, Rafał Prendke oraz Tomasz Trzmielewski – jako członkowie.


Więcej informacji

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 3 marca, dokonało wyboru nowych władz POLSOR. W skład Zarządu weszli: Marek Pytelewski – Przewodniczący, Marek Pawłowski – V-ce Przewodniczący, Piotr Kara – Skarbnik, Henryk Fosiński i Jan Świć – jako członkowie.


Więcej informacji

22 października 2015 r., w MCC Mazurkas Hotel, w Ożarowie Mazowieckim, odbyła się Konferencja Szkoleniowa POLSOR, której tematem było Bezpieczeństwo Informacji.


Więcej informacji

27 sierpnia br. w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR). Gościnnie w obradach uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) − Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora oraz Joanna Tumińska, dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, która przedstawiła informacje dotyczące badań prowadzonych w ub. przez Komisję Europejską obejmujących identyfikację dróg przemieszczania nielegalnych środków ochrony roślin (ś.o.r.) oraz ocenę obecnych systemów kontroli a także omówiła dotychczasowe działania PIORiN w kwestii walki z podrobionymi i nielegalnymi produktami. 


Więcej informacji