Zarząd StowarzyszeniaWładze Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa w 2018 r.

ZARZĄD

  • Przewodniczący – MICHAŁ CISZAK
  • V-ce Przewodniczący – MAREK PAWŁOWSKI
  • Członek Zarządu – JOANNA BICZYŃSKA
  • Członek Zarządu – LESZEK SKRZYPCZYK
  • Członek Zarządu – TOMASZ TRZMIELEWSKI

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodniczący – ZBIGNIEW TOMASIK
  • Z-ca Przewodniczącego – LESZEK CEBULSKI
  • Sekretarz – ROBERT SMORAWSKI

BIURO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Dyrektor Biura – PIOTR GODLEWSKI
02-473 Warszawa, ul. Popularna 8
tel. +48 22 863 67 80
e-mail: p.godlewski@polsor.pl