Zaufanie i współpraca
pomiędzy członkami Stowarzyszenia

Konsekwentne wdrażanie
nowoczesnych technologii produkcji rolniczej

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
związane z dobrą praktyką rolniczą

  Czym jest POLSOR? Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR, które powstało w 2012 r.,  jest stowarzyszeniem osób i firm, będących aktywnymi uczestnikami sektora rolniczego. 

POLSOR zrzesza firmy handlowe zajmujące się kompleksowym zaopatrzeniem rolników w środki do produkcji rolnej, prowadzące skup i obrót płodami rolnymi oraz międzynarodową wymianę towarową.

POLSOR wspiera firmy członkowskie w osiąganiu ich celów biznesowych, dostarcza bieżącą informację rynkową, reprezentuje interesy środowiska w kontaktach z instytucjami ustawodawczymi oraz rządowymi, współpracuje na rzecz swoich członków z innymi pozarządowymi organizacjami w kraju i zagranicą. 

Działania firm zrzeszonych w stowarzyszeniu POLSOR mają zapewnić obsługiwanym producentom rolnym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i rozwiniętych rynkach międzynarodowych, poprzez zaopatrzenie w najwyższej jakości środki do produkcji, dostarczenie specjalistycznej wiedzy, dobór narzędzi finansowych. 

Opowiadamy się za odpowiedzialnym, zrównoważonym rolnictwem, wprowadzaniem nowych technologii, dobrych praktyk rolniczych oraz innych aktywności, których celem jest wzrost rentowności w produkcji roślinnej i hodowli zwierząt.

Działalność StowarzyszeniaDziałalność Stowarzyszenia w dużej mierze oparta jest na pracy społecznej członków, dążących do :

  • wdrażania nowoczesnych technologii w produkcji rolniczej, kładąc szczególny nacisk na zasady rolnictwa zrównoważonego;
  • rozwoju lokalnych społeczności rolniczych;
  • upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wiedzy z zakresu rolnictwa;
  • zapewnienia bezpieczeństwa środowisku naturalnemu, poprzez m. in. ograniczenie zanieczyszczeń wynikających z produkcji rolniczej, stosowania środków ochrony roślin, nawozów i nasion.

Pełny zakres działań POLSOR zawarty jest w statucie Stowarzyszenia.