CzłonkostwoCzłonkowie POLSOR to osoby i podmioty gospodarcze, które stanowią istotny element łańcucha dostaw i przepływu towarów w sektorze rolnym. Członkowie działają w obszarze zaopatrzenia producentów rolnych w niezbędne, wysokiej jakości środki do produkcji oraz usługi. Prowadzą skup i sprzedaż płodów rolnych, współpracują z jednostkami przemysłu przetwórczego, prowadzą międzynarodową działalność handlową.

Członkostwo powstaje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia.

Wśród wielu korzyści wynikających z przynależności do Stowarzyszenia najważniejsze to m. in.:

  •  integracja stowarzyszonych firm i tworzenie pozytywnego wizerunku;
  • możliwość współdziałania w obronie wspólnych interesów;
  • reprezentowanie stowarzyszonych jednostek wobec władzy ustawodawczej i organizacji rządowych;
  • bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych, interpretacja przepisów prawnych;
  • dostęp do aktualnej informacji rynkowej i działalności upowszechnieniowej.

POLSOR zrzesza 14 podmiotów gospodarczych, będących członkami wspierającymi Stowarzyszenie.