Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członkowie POLSOR pełnią rolę nie tylko dystrybutorów zaopatrujących rolników w środki do produkcji. Wiele firm członkowskich wprowadza na rynek własne rozwiązania: środki ochrony roślin, biopreparaty, nawozy. Dlatego w dniu 20 wrześnie br. licznie uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym rejestracji środków ochrony roślin, zorganizowanym przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali o nowej strukturze organizacyjnej departamentu i kompetencjach każdego z wydziałów. Zwrócili się z apelem do firm producenckich o wypełnienie wielu luk w ochronie i wprowadzanie rozwiązań w postaci nowych środków i ich mieszanin, środków biologicznych, zastosowań dla upraw niszowych, rolnictwa ekologicznego i bardzo pożądanych zapraw.

Jest miejsce na nowe substancje czynne dotychczas nie występujące w Polsce, dla środków niskiego ryzyka, dla środków do zastosowań w leśnictwie. Redukcja liczby substancji czynnych powoduje, że wraz z każdą z nich z rynku znika kilka do kilkudziesięciu środków. Zapowiedziano też prace badawcze i konieczność regulacji dotyczących zastosowania dronów do zabiegów agrochemicznych w ramach rolnictwa precyzyjnego. #polskierolnictwo