Gospodarowanie odpadami rolniczymi nadal stanowi problem dla rolników.

W minionym tygodniu, dnia 29 listopada, uczestniczyliśmy w spotkaniu w MRiRW dotyczącym problemu zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji rolnej. Na spotkaniu poza przedstawicielami MRiRW i MKiŚ obecni byli również reprezentanci Federacji Gospodarski Żywnościowej RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Z punktu widzenia legislacji  omawiane zagadnienie wydaje się uregulowane – rolnik jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do ich zagospodarowania, jednak rzeczywistość dalece odbiega od oczekiwań. Zużyte opakowania po nawozach, folie kiszonkarskie i wiele innych odpadów z produkcji rolnej pozostaje w znacznych ilościach w gospodarstwach. Często są one utylizowane w sposób zagrażający zdrowiu i  środowisku. Ogłaszane co 2 lata przez NFOŚiGW nabory dotyczące usuwania folii rolniczych i innych tego typu odpadów niestety nie stanowią wystarczającego rozwiązania problemu.

Przedstawiciele obu ministerstw wyrazili zainteresowanie i gotowość dalszego procedowania w tej sprawie w oparciu o nasze wspólne środowiskowe rekomendacje. Liczymy, że po wielu miesiącach starań uda nam się włączyć oba ministerstwa w wypracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami. O dalszych działaniach będziemy informować.

#POLSOR #polskierolnictwo