Jak przygotować sklep? Webinarium o Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. #polskierolnictwo

Ten rok rozpoczęliśmy od nauki! W ubiegłym miesiącu członkowie #POLSOR uczestniczyli w webinarium, organizowanym przez PSOR i firmę Remondis, zatytułowanym „Jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki opakowań PSOR”.
 Z punktu widzenia dystrybutorów jest to temat niezwykle istotny.

Gospodarka opakowaniami jest regulowana przez ustawodawstwo. Nakłada ono na producentów i importerów obowiązek zorganizowania systemu zbiórki opakowań po ŚOR, na sklepy wymóg ich przyjęcia od użytkownika, a na użytkownika (rolnika) obowiązek zwrotu opakowań po środkach klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Dzięki webinarium zgromadziliśmy istotne informacje na temat obowiązków spoczywających na sprzedawcach ŚOR, wymogów dotyczących magazynowania pustych opakowań, możliwości zarejestrowania sklepu w Systemie PSOR czy obowiązku wpisu do systemu BDO. Wiedza ta z pewnością przyda się już niebawem – w końcu sezon wiosenny za rogiem!

#polskierolnictwo