Walne Zgromadzenie Członków Polsor

16 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polsor.

 

Do grona Członków dołączyły firmy Cropper Musialski Spółka komandytowa oraz Ziarn-Pol Sp. z o.o.. Tym samym Stowarzyszenie zrzesza obecnie 14 firm dystrybucyjnych.

Podczas zgromadzenia dokonano również wyboru władz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sławomir Szkwir. Po wyborach omawiano kwestie istotne dla środowiska, kierunki rozwoju Stowarzyszenia oraz zagrożenia wynikające ze skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i jej wpływu na łańcuchy dostaw środków do produkcji.