Aktualności

W dniu 29 czerwca w Jachrance doszło do spotkania przedstawicieli Polsor i Grupy Azoty.


Więcej informacji

W dniu 21 czerwca odbyła się Rada Konsultacyjna przy Głównym Inspektorze Ochrony Roślin, której Polsor jest członkiem.


Więcej informacji

W dniu 13 czerwca Dyrektor biura Piotr Godlewski uczestniczył w spotkaniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconej sytuacji na krajowym rynku nawozowym. Zabrał głos w debacie prezentując stanowisko Polsor w kwestii sytuacji na rynku nawozów Treść oświadczenia można przeczytać poniżej.


Więcej informacji

Walne Zgromadzenie Członków Polsor odbyło się 15 czerwca. Dokonano wyboru nowych władz. Omówiono dotychczasową działalność i rolę dystrybucji w trudnych warunkach rynkowych. Rozmawiano o niestabilnej sytuacji w zakresie zaopatrzenia rolników w nawozy, dotychczasowych i planowanych dotacjach do nawozów zakupionych przez rolników, sytuacji na rynku skupu zbóż.


Więcej informacji

Na początku marca przeprowadziliśmy webinarium Polsor pod tytułem Analiza wiarygodności płatniczej kontrahenta. Spotkanie było skierowane do  wszystkich zainteresowanych tematem badania wiarygodności finansowej klienta, podniesieniem bezpieczeństwa sprzedaży, uzyskaniem gwarancji zapłaty, czyli do właścicieli i szefów firm, finansistów, osób odpowiedzialnych za windykację.


Więcej informacji